A legújabb történelmi kutatások szerint szövetségünk eredete a múlt század 50-es éveire nyúlik vissza. 1952-ben a Testnevelési Főiskola Naphegy téri kollégiumának tanuló-szobájában, ahol előkészítő tanfolyamon vettek részt, 4-5 magyar összehajolt, és megalakította az ACTAPÁKOMAVA nevű szervezetet, a BEBaSz tulajdonképpeni ősét. Az alapító-ősatyák nevének kezdőbetűiből összerakott mozaikszó (Aczél, Talpai, nczél, Komoróczki, Makai, Varga) lett a szervezet neve, mely a tagok előkészítőről való egyöntetű és kivétel nélküli kirugásával egy időre szüneteltette tevékenységét. Aztán 30 évet ugrunk az időben, 1982-ben összefutott jelenlegi elnökünk és főtitkárunk, és elmerengve a régi szép időkön, elhatározták, hogy megpróbálnak újra életet lehelni a szervezetbe. Ennek nyomán sikerült is összeszervezniük egy un. TF. osztálytalálkozót, melynek színhelye a balatonfenyvesi E5vös tábor, időpontja pedig a Bontótábor lett. Annyira jól sikerült ez az első találkozó, hogy a részvevők évről-évre történő megismétléséről döntöttek. Ettől az időpontól kezdve a szövetség és a (bontó)tábor szorosan összefonódott.
 
1983-ban aztán felmerült, hogy megváltoztatják az akkor immár reaktivált szervezet nem teljesen aktuális nevét. Két javaslat közül lehetett választani. A szavazás nem volt egyhangú, a KíBaSz (Kíváló Barátok Szövetsége) és a BEBaSz (Becsületes Emberek Baráti Szövetsége) is kapott szavazatokat, de végül egyszerű többséggel az utóbbi győzedelmeskedett. Ezt a momentumot tekintjük szervezetünk megszületése pillanatának. 
A szövetség bölcsője mellett ABC sorrendben a következő alapítóatyák álltak, néhai Aczél Tibor, Balázs Pál, néhai Komoróczki Ferenc, néhai Kulcsár Gergely, néhai Rausch Ernő és
a háromszoros, így örökös Vándorszam(ov)ár díjas néhai Varga László. Megfigyelőként jelen volt a szintén Vándorszam(ov)ár díjas Doba László és Kádár Sándor. Ekkor választották örökös elnökké néhai Komoróczki Ferenc őexelenciáját, és főtitkárrá néhai Varga Lászlót, későbbi Balatonparty Napoleont, a császárunkat, akit mindenki csak Laci bácsiként emleget.
Ettől kezdve a szövetség dinamikus növekedésnek indult. Sorra betagozódtak az egyes (bontó)tábori generációk. Az így létrejött széles rétegeket felölelő társadalmi szervezet ma már jelentős tagsággal rendelkezik, noha a tényleges számbavétel igazából sosem történt meg. Van hivatalos zászlónk és címerünk, van elnökünk, főtitkárunk, sok szekciónk és platformunk, pápánk, sőt saját apró és nem apró szentjeink,  császárunkról nem is beszélve. Van havonta, jelenleg több, mint 230 példányban terjesztésre kerülő e-mail "újságunk" a BEBaSz Harsona, és általában minden év októbere első hétvégéjén megrendezett 3 napos kongresszusunk. Újabb kezdeményezésként néhányszor év közben is összejöttünk az E5vös Gimnázium pinceklubjában Hagyományos Időközi Detox Farsangi Szakkonferencia (HIDeFaSza) néven meghírdetett rendezvényeinken.

2013. nyarán nagy veszteség érte a szervezetet, elhunyt Komoróczki Ferenc örökös elnökünk.
A szövetség a főtitkár javaslatára közfelkiáltással Kulcsár Gergelyt választotta a szervezet
teljes elnöki jogkörrel felruházott ügyvezető alelnökének, mert a tragikus esemény ellenére a szervezeti életnek tovább kellett folytatódnia. Sajnos 2020. augusztusában Gergely is itt hagyott bennünket. Az új elnök megválasztására a XXXVII. Kongresszus lett volna hivatott, de az a COVID19 pandémia miatt halasztásra került 2021. októberére, amikor is két kongresszus egyidejű megtartására került sor. Az elnökválasztó kongresszuson KÁSA (Kádár Sándor) elsöprő, földindulásszerű győzelmet aratott, megszerezte a leadott szavazatok 131 %-át és ezzel - első E5vös tanárként - a BEBaSz harmadik elnöke lett.
Nem kis szerepe volt ebben az itt is látható kampányfilmnek:

 
   
  
A 2022-es év szervezetünk számára egy fekete nappal indult. Január 3-án elhagyott minket főtitkárunk, Varga Laci bácsi, a hajnali órákban örök álomba szenderült. Nehéz szavakat találni. Ő volt a szervezet szellemi atyja, megalapítója, irányítója, szervezője, motorja és legfőbb összetartó ereje. Fájdalmas hiánya mindörökre velünk marad. Egyetlen célunk csak az lehet, hogy az általa meggyújtott lángot úgy vigyük tovább, hogy azzal ő is elégedett lehessen.A szövetség XXXIX. Kongresszusára várt a feladat, hogy Laci bácsi helyére új főtitkárt válasszon. Két jelölt indult a posztért, Znami, a róla elnevezett szekció, és Dóri, a Calippo szekció vezetője. Znami a kampány élesedése következtében visszalépett és a továbbiakban Dóri kampányát erősítette. A kongresszus ellenszavazat nélkül választotta meg Dórit, aki a leadott voksok 140 %-át megszerezve nyerte el a főtitkári pozíciót.A 90-es évek közepe táján, amikor az országban kezdett elhatalmasodni a megosztó politikai gyakorlat, a szervezet száműzte a rendezvényeiről az összes pártpolitikai témát. Ennek köszönhető, hogy a Szövetség azóta is egységes, a barátság, a jókedv, a vidámság és az összetartozás szervezete. A BEBASz politika mentessé tétele azóta sokszorosan kiállta az idő próbáját, s a társaság napjainkban egységesebb, mint valaha.

 
A szövetség végülis a budapesti Eötvös József Gimnáziumból és a balatonfenyvesi E5vös táborból nőtt ki, még ha a kezdetek ennél messzebbre, a TF felé nyúlnak is vissza. Sokan a gimnáziumban végeztek, de sokak kötödése közvetett, sokaké nem a diákokhoz, hanem a tanárokhoz kapcsolódik, sok a volt építőtáborozó, hajdani GH-s és konyhatündér, de a teljes tagsági összetétel ennél lényegesen árnyaltabb. Egy biztos, mindenkit erős érzelmi szálak kötnek az E5vös táborhoz (is), melynek hivatalos neve jelenleg éppen, és reméljük, hogy csak átmenetileg, Fenyves Part 
Panzió és Tábor.
Tekintettel e gyökerekre minden hajdani táborépítő, minden egykori konyhatündér és GH-s automatikusan tagsági jogosultsággal rendelkezik és egyedül csak rajta múlik, hogy élni kíván-e a tagság nyújtotta előnyökkel.

A kongresszusok helyszíne a tábor. Az ezek során készült dokumentumok, fotóalbumok, videofelvételek sokasága már oly terjedelmes, hogy azok bemutatására, főként a szekcióűlések nagy száma miatt, a kongresszusok ideje alatt egyszerűen nincs mód.
Ezért döntött úgy szövetségünk Titkársága Agitprop. és Művelődési osztálya (BEBaSz-TAM) 2006-ban, hogy e kihagyhatatlan és pótolhatatlan kordokumentumok/kórdokumentumok bemutatása számára más megoldást is keres.
 
Így jött létre ez a honlap, hogy ki-ki időbeosztása és szándéka szerint, betekinthessen a régi filmekbe, digitális fotóalbumokba, visszatekinthessen korábbi önmagára anélkül, hogy társai hangos tetszés-nyilvánítása kísérné a képernyőn feltűnő régi vagy mai alakját illetve ábrázatát, vagy átélhesse újra az elmúlt kongresszusok feledhetetlen hangulatát. Honlapunk 2006-os létrehozása óta egyre fontosabbá vált a szervezet tagjai számára, egyre többen és egyre többször kattintanak rá, legalábbis erről tanuskodik a látogatás-számlálónk. Az eltelt évek során - kongresszustól kongresszusig - 800-1200 látogatást regisztráltunk.  2010. október 9-én, Fáth Ákos szekcióvezetőhelyettes, az E5vös örs szekció tagja tette az 5000-ik látogatást honlapunkon. 2014-ben Totth Ádám - szintén E5vös örs szekció - révén meghaladtuk már a 10.000-et. 2020-ban már átléptük a 16.000-es számot is.

Korábban itt lehetett látni a felkutatott és digitalizálásra került régi videofilmeket, melyekből aztán napvilágot látott a Tábori mozaik című DVD I. - II. és később III. része. Ezek az anyagok a fóti Old Walnut Tree Pictures Company (Véndiófa Mozi Társaság) virtuális "stúdiói"-ban nyerték el végleges formájukat. Ugyanitt készítette a fotóalbumokat is a Sándor Fodorági - Fóti Fodorpisti szerző-, házas- és tagtárs-páros.

Aztán 2008-ban, az egyszerre bekövetkező rengeteg évforduló kapcsán annyi mozgóképi anyag készült, hogy egyszerűen kiszorította a történeti munkákat. Elkészült 200 példányban  "Az E5vös tábor első 50 éve" című DVD, Varga Laci bácsi 75. születésnapjára 100 példányban kiadtuk a "Az úgy volt" című portré DVD-t, az iskolai ünnepségről készített "Jubileum 2008." és az októberi kongresszusról készült "BEBaSz 2008" is, néhány hónap eltéréssel napvilágot látott.

2009. tavaszán, első ízben Budapesten is rendeztünk egy összejövetelt, melynek apropója Doba Laci igazgató úr nyugdíjas búcsúztatója volt. Akkor még nem tudtuk, hogy ez az időközi, hagyomány-teremtő rendezvény később hagyomány-örzővé válik és HIDeFaSza (Hagyományos Időközi Detox Farsangi Szakkonferencia) néven 2010-ben is megrendezésre kerül. Ekkor Kádár Sanyi 65-ik születésnapja volt az összehívás indoka. Azóta túl vagyunk a 2012-es III. BEBaSz HIDeFaSza lebonyolításán is, Varga Balázs 60-ik évfordulója kapcsán.  

2010-ben, a korábbi iwiw-es klub mellé a Fészbúkon is oldalt nyitottunk. Tekintve, hogy itt gyakorlatilag korlátlan tárhely áll rendelkezésre, a régebbi anyagokat, ahogy a honlapról kiszorultak, folyamatosan ide töltöttük fel. 2012-ben megszüntettük az iwiw-es klubunkat. A Fészbúk előretörésével gyakorlatilag érdektelenné vált számunkra az iwiw. A Fészbúk esetében viszont az a probléma merült fel, hogy sok fotóalbumunkat és videónkat, a felhasznált zenék szerzői jogaira hivatkozva, hipp-hopp törölte. Új koncepciót kellett tehát kialakítani. Ehhez nyújtott számunkra segítséget a Jutyúb.  Az új szisztéma szerint az anyagokat a Jutyúbra töltjük fel, nem nyilvános módon. Ez azt jelenti, hogy az oldal nem listázza ki a látogatóknak ajánlatként anyagainkat, csak azok tudják megnézni, akik ismerik a linkeket. Ezek a linkek a honlapunkon vannak elhelyezve, így véletlenül a Jutyúbon szörfölgetve, senki sem bukkanhat rájuk. Saját belső szabályaink szerint 10 év eltelte után a filmeket nyilvánossá tesszük, így szabadon kereshetővé válnak. A Jutyúb esetében is van szerzői jog ellenőrzés. Eddig egyetlen olyan filmünk van illetve volt, melyet a világ 239 országára vonatkozóan letiltottak, (itt le kellett cserélnünk az egyik aláfestő-zenét - sajnos),  viszont több olyan is akad, amelyet részlegesen, vagyis Németország és/vagy egy-két másik ország területén nem tekinthetnek meg a látogatók.

2012-től a digitális fotóalbumokat már HD minőségben készítjük.

Szervezetünk szoros kapcsolatot ápol az Eötvös Öregdiákok Baráti Egyesületével
és rendezvényeinek támogatója és rendszeres közreműködője. 

BEBaSz-TAM

Becsületes Emberek Baráti Szövetsége
Titkárság Agitprop. és Művelődési osztály